Botox i Estètica Facial

El tractament amb Botox és un dels procediments més utilitzats per tots els especialistes en estètica facial. La seva aplicació està indicada per combatre els signes de l’envelliment facial, específicament per eliminar les petites arrugues i imperfeccions que apareixen per l’activitat dels músculs de l’expressió facial. Normalment, amb procediments d’un abordatge major com el lífting facial no s’aconsegueixen els mateixos resultats. L’èxit d’aquest tractament estètic depèn, d’una banda, de la dosificació correcta de Botox i, de l’altra, de l’aplicació a la zona a tractar.

Els avantatges que presenta l’ús de Botox el converteixen en un tractament facial molt atractiu per als pacients:

  • Es poden eliminar les arrugues i imperfeccions més petites.
  • Els resultats que s’obtenen són naturals.
  • Es realitza de manera ambulatòria.
  • No hi ha cap tipus de risc per al pacient i el postoperatori és imperceptible.
  • L’efecte rejovenidor és immediat després de l’aplicació.
  • El Botox es reabsorbeix al cap del temps, per això, si els resultats estètics no són exactament els desitjats, es poden corregir en l’aplicació següent.
  • Els costos són molt assequibles.

BARCELONA:
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona
Tel: 933 933 185 - Fax: 933 933 085
secretaria@institutomaxilofacial.com

VALENCIA:
Hospital Quirónsalud de Valencia, en la consulta 4,
ubicada en la calle Artes Gráficas, 4.
Tel: 648 035 521
coordinacionvalencia@institutomaxilofacial.com