Botox i Estètica Facial

El tractament amb Botox és un dels procediments més utilitzats per tots els especialistes en estètica facial. La seva aplicació està indicada per combatre els signes de l’envelliment facial, específicament per eliminar les petites arrugues i imperfeccions que apareixen per l’activitat dels músculs de l’expressió facial. Normalment, amb procediments d’un abordatge major com el lífting facial no s’aconsegueixen els mateixos resultats. L’èxit d’aquest tractament estètic depèn, d’una banda, de la dosificació correcta de Botox i, de l’altra, de l’aplicació a la zona a tractar.

PER QUÈ FER UN TRACTAMENT AMB BOTOX?

Els avantatges que presenta l’ús de Botox el converteixen en un tractament facial molt atractiu per als pacients:

  • Es poden eliminar les arrugues i imperfeccions més petites.
  • Els resultats que s’obtenen són naturals.
  • Es realitza de manera ambulatòria.
  • No hi ha cap tipus de risc per al pacient i el postoperatori és imperceptible.
  • L’efecte rejovenidor és immediat després de l’aplicació.
  • El Botox es reabsorbeix al cap del temps, per això, si els resultats estètics no són exactament els desitjats, es poden corregir en l’aplicació següent.
  • Els costos són molt assequibles.

Com funciona el BOTOX?

El Botox relaxa temporalment els músculs facials que formen arrugues com potes de gall, glabella (els 'solcs' entre les celles) i frontalis (línies del front) al moment, però no afecta altres músculs facials que es fan servir per a les expressions facials.

Als pocs mesos d'injectar el Botox, el cos produeix nous receptors d'acetilcolina, els nervis poden conduir els seus impulsos novament i el múscul torna a posar-se en marxa, reapareixent gradualment les línies d'expressió. És per això que, en iniciar el tractament, s'ha de fer amb plena consciència que hi haurà un manteniment cada tres a sis mesos.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com