En qué consisteix l'Otoplàstia?

Las orejas son una parte muy importante de la estructura facial. Cualquier malformación o defecto estético en ellas puede afectar considerablemente en su atractivo global.

El defecte més freqüent en les orelles són les conegudes “orelles de pàmpol”. En aquest cas, l’otoplàstia s’encarrega de corregir l’angle format per l’orella i el cap fins a uns 30 graus, és a dir, de plegar les orelles perquè no sobresurtin cap als costats.

Altres defectes que aconsegueixen corregir-se amb aquest procediment són:

  • Mida excessiu de l'orella
  • Manca de simetria
  •  hipertròfia
  • Lòbul sortint, allargat o elongado
  • Absència parcial de l'orella.

COM ES FA LA OTOPLÀSTIA?

L'otoplàstia és un tractament estètic molt senzill que s'encarrega de corregir mitjançant una cirurgia mínimament invasiva els defectes estètics de les orelles.

Aquesta intervenció es realitza normalment a partir dels 6-7 anys, quan les orelles es troben desenvolupades per complet i el pacient ha desenvolupat la sensibilitat social. Es realitza sota anestèsia local en els adults i general en els nens.

El temps de recuperació d'una otoplàstia és d'entre 2 i 3 setmanes. Els seus resultats poden apreciar-se immediatament en treure les benes.

PER QUÈ FER UNA OTOPLÀSTIA A INSTITUT MAXIL.LOFACIAL?

Amb l'otoplàstia s'aconsegueix harmonitzar i recuperar la simetria entre tots els trets facials gràcies a una cirurgia relativament senzilla i ràpida que té una riscos mínims en comparació amb els beneficis potencials.

Gràcies a les tècniques mínimament invasives que utilitzem en Institut Maxil·lofacial, la cicatriu resultant és mínima, i queda amagada a la part posterior de l'orella.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com