Mentoplàstia, genioplastia o cirurgia de la barbeta: diagnòstic, procediments i dubtes comuns

A més del nas i el front, el mentó, o barbeta, és una de les tres parts que més defineixen el rostre d'una persona des d'un punt de vista estètic, ja que marca un punt de referència i trenca la transició entre la cara i el coll.

La mentoplàstia o cirurgia del mentó és una intervenció quirúrgica ràpida i senzilla que ofereix resultats estètics increïbles sobre la barbeta o mentó. A partir d'una petita incisió intraoral s'aborda l'os de la barbeta i el cirurgià fa els moviments necessaris per a harmonitzar la cara del pacient. Això també es diu una genioplastia òssia.

Hi ha diverses formes de dur a terme aquest procediment:

  • Avanç, o moure la barbeta cap endavant.
  • Retrocés, o moure la barbeta cap enrere
  • De costat a costat, que pot ajudar amb les barbetes asimètriques
  • Canvis verticals, com allargar o escurçar el mentó.

PER QUÈ FER UNA mentoplàstia?

Hi ha moltes raons per les quals realitzar-se una mentoplàstia:

  • Com a procediment auxiliar en cirurgia ortognàtica per aconseguir un major equilibri facial després de la recol·locació dels ossos de maxil·lar i mandíbula.
  • Per corregir anormalitats del desenvolupament dels ossos a la mandíbula, com la asimetria facial o la agenèsia congènita de la mandíbula, una condició en la qual el pacient neix sense una part de la mandíbula.
  • Per harmonitzar els trets facials, quan el mentó o barbeta és molt gran o petit per la cara del pacient.
  • Com a part de la reconstrucció craniofacial després d'un traumatisme facial o cirurgia de càncer.
  • Com a part del procés de reassignació de gènere.

QUANT COSTA UNA mentoplàstia?

La remodelació de la barbeta per motius estètics generalment no està coberta per l'assegurança. Per contra, l'assegurança mèdica pot cobrir en alguns casos la mentoplàstia que es realitza com un procediment de reconstrucció després d'un traumatisme, o una deformitat genètica.

El cost de la cirurgia és únic per a cada pacient, ja que es tenen en compte factors com la dificultat de cada cas particular, el tipus d'anestèsia i la durada del procediment.

DIAGNÒSTIC

Abans d'una mentoplastia, el cirurgià durà a terme una anàlisi facial complet del pacient. Per a això, el pacient serà fotografiat des de diversos angles per documentar la condició de la barbeta abans de la cirurgia, i se li realitzarà un escàner craniofacial.

El cirurgià compararà les proporcions de les característiques en cada terç de la cara per determinar el procediment més adequat per restablir l'equilibri de les faccions del pacient.

Si es detecta un problema oclusal i esquelètic de la mandíbula, un mentoplàstia no serà suficient per solucionar-ho. En aquests casos es requereix una cirurgia ortognàtica, normalment d'avanç de la mandíbula.

En qualsevol dels dos casos, l'Institut Maxil·lofacial ofereix una simulació virtual al pacient per augmentar la seva confiança en els resultats.

PER QUÈ TRIAR INSTITUT MAXIL.LOFACIAL?

Gràcies a les noves tècniques introduïdes per l'equip mèdic de l'Institut Maxil·lofacial, una cirurgia de la barbeta es realitza sempre sota anestèsia local i sedació ambulatòria sense ingrés hospitalari. El Dr. Hernández Alfaro i el seu equip han desenvolupat protocols quirúrgics que permeten realitzar una mentoplàstia en una mitjana de 20 minuts.

Així, la cirurgia de la barbeta en Institut Maxil·lofacial aconsegueix una gran millora en els trets facials del pacient, sobretot en el seu perfil, i té resultats estètics immediats.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com