Què és l'Apnea del Son?

l’apnea del son

La síndrome d’apnea obstructiva del son (SAOS) és una malaltia que consisteix en l’aparició d’episodis repetits de pauses respiratòries durant el son, les apnees, normalment superiors als deu segons. La causa principal d’obstrucció és el col·lapse de les parets de la via aèria superior.

La síndrome d’apnea obstructiva del son afecta una mica més d’un 25 % de la població i condiciona molt negativament la qualitat de vida d’aquells que la pateixen. No només el seu descans durant la nit, que en casos extrems pot comportar fins i tot la mort, sinó també l’activitat diària, acompanyada de somnolència i fatiga crònica. I encara més greu, l’apnea del son provoca la reducció d’oxigen que transporta la sang, produeix hipertensió arterial, malaltia cardiovascular, alteracions metabòliques i hormonals i increment del risc d’accidents. 

Símptomes associats a l’apnea del son

La presència de dos dels símptomes següents en absència d’altres causes podria ser un indicador de la síndrome d’apnea obstructiva del son:

  • Un ronc irregular, fort i interromput, acompanyat d’apnees durant el son.
  • Cansament durant el dia.
  • Fatiga crònica.
símptomes associats a l’apnea del son

 

Prova diagnòstica

El diagnòstic de l’apnea del son es realitza mitjançant una prova anomenada polisomnografia, que s’encarrega de monitorar mitjançant dispositius especials diverses variables durant el son. Aquesta prova la fa l’equip de neurofisiologia, per això, els cirurgians maxil·lofacials, en tractar-se d’una malaltia multidisciplinària, s’han de coordinar entre tot l’equip d’especialistes, normalment pneumòlegs, neurofisiòlegs i otorinolaringòlegs.

tractament de l’apnea del son: nivells d’actuació

Tractament de l’apnea del son: nivells d’actuació

 

Normalment es descriuen quatre nivells d’actuació en el tractament de la síndrome d’apnea obstructiva del son:

Un dels tractaments aconsellats des de fa molts anys és el CPAP, acrònim de “Continuous Positive Airway Pressure”, un dispositiu nocturn consistent en una màscara connectada a una màquina, que insufla aire a pressió i evita el col·lapse de les vies aèries del pacient. La majoria dels pacients que han patit apnea del son descriuen el CPAP com una màquina “infernal”. La intolerància al soroll i a la mascareta, la congestió nasal i la irritació de les mucoses provoquen que fins al 70 % dels pacients vulguin abandonar el CPAP i trobar una alternativa molt més còmoda i efectiva.

D’altra banda, les fèrules dentals d’avanç mandibular constitueixen un element diagnòstic i també una solució temporal per als casos lleus d’apnea del son. Segons estudis recents, l’ús prolongat d’aquesta fèrula podria provocar alteracions en la manera de mossegar i deteriorament de l’articulació temporomandibular.

Gràcies a la dedicació continuada i investigació intensa de la síndrome d’apnea obstructiva del son, actualment els especialistes de l’Institut Maxil·lofacial, juntament amb altres grups a escala internacional, han demostrat científicament que la cirurgia ortognàtica és la solució definitiva a aquest greu problema en pacients que presenten deformitats dentofacials. Aquí l'article que ho demostra: Effect of Mono and Bimaxillary Advancement on Pharyngeal Airway Volume: Cone-Beam Computed Tomography Evaluation.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com