Els tractaments que requereixen implants dentals ajuden a aconseguir el somriure perfecte i corregir alteracions que suposin un problema pel normal desenvolupament de la vida del pacient. Descobreix els nostres tractaments.

Implants Subperiòstics

Els implants subperiòstics són un tipus d'implant dental que utilitza un marc metàl·lic fet a mida per sostenir dents artificials quan no hi ha prou os per sostenir els implants tradicionals. Aquest marc metàl·lic es col·loca per sobre de l'os de la mandíbula i sota el teixit de la geniva.

All on 4 i All on 6

Consisteixen a oferir a les persones que pateixen una pèrdua total o parcial de les dents una pròtesi dental d’arcada completa fixa.

Cirurgia Reconstructiva i Regeneració Òssia

Quan el pacient no té algun teixit, ja sigui os, greix, mucosa, pell o qualsevol altre, el cirurgià maxil·lofacial realitza un empelt pres del seu propi cos.

Implants Zigomàtics i Pterigoïdals

Aquests implants es col·loquen en dos ossos que no es reabsorbeixen mai, el zigomàtic i la pterigoide.

DENTS EN UN DIA

Aquest mètode consisteix a col·locar, el mateix dia de la intervenció, l’implant dental i la seva corona de manera simultània.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com