Què és i com es tracta la Retrognàtia Mandibular o Classe 2?

La retrognàtia mandibular, del llatí retro, “cap enrere”, i del grec gnathos, “mandíbula”, és una deformitat facial que es descriu per la presència d’una discrepància anteroposterior entre la mandíbula i el maxil·lar. Tots dos maxil·lars es troben desalineats entre ells.

En els casos de retrognàtia mandibularla mandíbula està desenvolupada per defecte en relació amb el maxil·lar. En terminologia dental, la retrognàtia mandibular també s’anomena classe II.

COM SABER SI TINC retrognatia MANDIBULAR O CLASSE 2

La disharmonia entre les dues estructures provoca a la cara del pacient uns trets facials poc harmònics entre si, visibles sobretot en el perfil, absent de tota projecció cap endavant. A més, l’afectació de la retrognàtia mandibular no només es manifesta a escala estètica: per exemple, molts dels pacients que tenen aquest tipus de malformació pateixen apnea del son, una patologia que condiciona molt negativament la seva qualitat de vida.

La retrognàtia mandibular es detecta:

  • Quan l’os de la mandíbula presenta un creixement anormal per defecte respecte del maxil·lar, cosa que es coneix com a problema esquelètic.
  • Quan el mentó està retret, és a dir, no té projecció cap endavant.
  • Quan el problema és dental.

Per que tractar la retrognatia mandibular o classe 2

La solució de la retrognàtia mandibular o classe II, a part de retornar la qualitat de vida als pacients resolent problemes funcionals com la masticació o patologies més greus com l’apnea del son, restableix l’equilibri estètic entre el maxil·lar i la mandíbula.

TRACTAMENTS PER A LA retrognatia MANDIBULAR O CLASSE 2

Les tres solucions clàssiques a aquests problemes són, respectivament:

  • Una cirurgia ortognàtica bimaxil·lar, quan el cirurgià maxil·lofacial necessita intervenir quirúrgicament sobre l’os mandibular i maxil·lar, o una cirurgia ortognàtica monomaxil·lar, quan el cirurgià maxil·lofacial només actua sobre una de les dues estructures esquelètiques. Segons el cas, la cirurgia ortognàtica haurà d’anar acompanyada d’un tractament d’ortodòncia.
  • Una mentoplàstia o cirurgia del mentó.
  • Un tractament d’ortodòncia.

 

BARCELONA:
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona
Tel: 933 933 185 - Fax: 933 933 085
secretaria@institutomaxilofacial.com

VALENCIA:
Hospital Quirónsalud de Valencia, en la consulta 4,
ubicada en la calle Artes Gráficas, 4.
Tel: 648 035 521
coordinacionvalencia@institutomaxilofacial.com