Implants zigomáticos: la solució a la pèrdua òssia

La pèrdua de dents al maxil·lar superior té com a conseqüència irreversible la pèrdua gradual de l'os que els sosté, un procés que pot seguir el seu curs fins que eventualment l'os desapareix gairebé per complet, fent impossible la col·locació d'implants.

Arribats a aquest punt, hi ha dues opcions per recuperar el somriure i la funcionalitat del pacient:

  • La reconstrucció de l'os mitjançant autoempelts barrejats amb os artificial, una opció vàlida, tot i que traumàtica i més recomanable per a pacients més joves, ja que requereix d'una major capacitat de regeneració per a la completa recuperació de l'os extret.
  • Els implants zigomàtics, l'opció més recomanable per a pacients més grans. Aquests implants especials tenen més longitud, de manera que permeten aprofitar l'os del pòmul per a la seva ancoratge, la qual cosa és convenient ja que aquest os manté sempre la seva duresa.

La col·locació d'implants zigomàtics comporta una intervenció de poca complexitat, on es col·loquen dos o quatre implants zigomàtics depenent del cas, els quals serveixen al seu torn com ancoratge per a la col·locació d'una pròtesi fixa, sobretot durant la mateixa intervenció.

Així, aquells pacients que han viscut durant molt de temps sense dents, o portant incòmodes pròtesis completes, poden recuperar la total funcionalitat i estètica de la seva boca en una intervenció de curta durada, i amb resultats permanents.

Compartir
Com d'útil t'ha semblat aquest article?
4.5/5 - (2 votes)

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com