Tractament de Tumors de Glàndules Salivals

Les glàndules salivals constitueixen un sistema o xarxa de glàndules: paròtides, submaxil·lars, sublinguals i glàndules salivals menors. La seva funció és secretar saliva per mantenir un adequat estat d’humitat, lubricació i pH a la boca. També són responsables d’aportar proteïnes i líquids per a la salivació correcta dels aliments.

La majoria de tumors de les glàndules salivals són benignes. Malgrat la seva benignitat, aquests tumors tendeixen a créixer i provocar una deformitat facial, molèsties i dolor i, de vegades, afectació del nervi facial, a més, un percentatge d'ells es poden malignitzar amb el temps. Els tumors de comportament maligne són els primers que cal que descarti el cirurgià maxil·lofacial.

CAUSES

Tot i que les causes dels tumors de glàndules salivals no estan clares, se sap que es presentan quan algunes cèl·lules d'una glàndula salival tenen mutacions en el seu ADN. Hi ha alguns factors que poden augmentar el risc de patir tumors de les glàndules salivals, per exemple:

 • Edat avançada: els tumors de les glàndules salivals solen aparèixer amb més freqüència en els adults grans, encara que poden presentar-se a qualsevol edat.
 • Exposició a la radiació: La radiació de qualsevol tipus augmenta el risc de tumors de les glàndules salivals.
 • Exposició a determinades substàncies: Les persones que treballen amb substàncies químiques poden tenir un risc major de patir tumors de les glàndules salivals. Els treballs relacionats amb la fabricació de goma, la mineria d'asbest i la plomeria són els que presenten més risc.
 • Tabac: El tabac augmenta el risc de càncer en la cavitat oral, orofaringe, hipofaringe i laringe. Existeixen més de 50 agents capaços de produir càncer reconeguts en el tabac.
 • Alcohol: Els homes que consumeixen més de tres unitats i les dones que consumeixen més de dues unitats d'alcohol al dia tenen un risc molt més alt de desenvolupar el càncer de cap i coll.

SÍMPTOMES

Els principals signes i símptomes d'un tumor a les glàndules salivals són:

 • Un bony o inflor a la mandíbula, el coll o la boca, o prop d'ells
 • Entumiment d'una part de la cara
 • Debilitat muscular d'una banda de la cara
 • Dolor constant a la regió d'una glàndula salival
 • Dificultat per empassar
 • Problemes per obrir molt la boca
 • Sensibilitat a l'àrea davant de l'orella
 • Envermelliment
 • Paràlisi facial

DIAGNÒSTIC

El diagnòstic dels tumors de les glàndules salivals es fa normalment mitjançant:

 • Biòpsia (aspiració amb agulla fina)
 • Tomografia computada i ressonància magnètica

On la TC i la RM localitzen el tumor i descriuen la seva extensió, mentre que la biòpsia s'encarregarà de confirmar el tipus de cèl·lula (cancerígena o no).

El tractament de la majoria de les tumoracions de les glàndules salivals és la cirurgia, una intervenció que requereix de gran formació i experiència de l'equip quirúrgic, ja que aquestes glàndules es localitzen en àrees molt delicades per la seva proximitat amb el tronc del nervi facial i artèries i venes de calibre important.

El tumor de paròtide

Els tumors de les glàndules salivals es troben majoritàriament a les glàndules paròtides. En la cirurgia de la glàndula paròtide, l’objectiu principal és no danyar i conservar el nervi facial, responsable de l’expressivitat facial. Aquest discorre a través del gruix de la glàndula paròtide, per la qual cosa, en cas de cirurgia, l’ha de realitzar un equip expert i amb experiència en aquest tipus d’intervencions.

L’equip de cirurgians maxil·lofacials de l’Institut utilitza el neuroestimulador, un dispositiu que dóna una interpretació audible mitjançant uns elèctrodes de la localització del nervi facial. Així, en realitzar una parotidectomia –extirpació parcial o total de la glàndula paròtide–, la integritat de l’expressivitat facial no es veu compromesa.

EL neuroestimulador FACIAL

En Institut Maxil·lofacial utilitzem un neuroestimulador per prevenir qualsevol afectació del nervi facial durant l'extirpació de tumors.

El neuroestimulador és un instrument que ens ajuda a detectar els nervis i les seves terminacions mitjançant elèctrodes col·locats en els músculs rellevants controlats per aquells nervis que es troben dins de l'àrea intervinguda. Així, durant la cirurgia podem localitzar amb exactitud la presència del nervi facial o les seves branques per evitar danyar-los.

Aquest instrument, juntament amb l'experiència i habilitat del nostre equip de cirurgià maxil·lofacials, fan que els procediments de cirurgia maxil·lofacial a Institut Maxil·lofacial siguin molt segurs, senzills i lliures de complicacions.

Vídeos explicatius i casos reals

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com