Reconstrucció i Regeneració Òssia

Cuando perdemos o nos es extraído un diente, el hueso alveolar (el que soporta los dientes), al no recibir ningún tipo de estímulo mecánico, como es la presión que ejercen los dientes al masticar, se va reabsorbiendo. La razón es que este hueso en particular tiene la capacidad de “auto renovarse”, y al no encontrar una función que llevar a cabo (sostener los dientes) se retrae, con graves consecuencias para nuestra salud y nuestra apariencia. 

Solucions per al procés de reabsorció òssia

La Unitat d’Implantologia i Cirurgia Reconstructiva de l’Institut Maxil·lofacial és pionera i centre de referència en les tècniques de regeneració i reconstrucció òssia. A més, el Dr. Federico Hernández Alfaro i el seu equip són els autors del primer assaig clínic fet a escala mundial sobre l’ús de cèl·lules mare per a la regeneració òssia en implantologia. En podem veure les tècniques més avantguardistes en els llibres del Dr. Hernández Alfaro Bone grafting in Oral Implantology i Controversial Issues in Implant Dentistry.

Reconstrucció òssia a l’Institut Maxil·lofacial

Quan el pacient no té algun teixit, ja sigui os, greix, mucosa, pell o qualsevol altre, el cirurgià maxil·lofacial realitza un empelt pres del seu propi cos. Aquest tipus d’empelts es coneixen amb el nom d’empelts autòlegs.

A l’Institut Maxil·lofacial es treballa amb aquesta filosofia per maximitzar la biocompatibilitat, afavorir la tolerància entre teixit donant i receptor i evitar, així, qualsevol rebuig.

Regeneració òssia a l’Institut Maxil·lofacial

L’Institut Maxil·lofacial ofereix un tractament de plasma ric en factors de creixement per optimitzar el resultat d’intervencions com la col·locació dels empelts d’os, la reparació alveolar, el farciment de defectes ossis, les elevacions del si o la cirurgia periodontal, entre d’altres.

L’ús del plasma té com a finalitat incrementar el nombre de plaquetes i factors de creixement derivats del plasma i estimular la capacitat del cos per curar les lesions del cos de manera natural. S’ha demostrat que, en el termini d’una setmana, les cèl·lules regeneradores es multipliquen per quatre. 

Reconstrucción ósea en el Instituto Maxilofacial

Cuando el paciente carece de algún tejido, ya sea hueso, grasa, mucosa, piel o cualquier otro, el cirujano maxilofacial realiza un injerto tomado de su propio cuerpo. Este tipo de injertos se conocen con el nombre de injertos autólogos.

 

En el Instituto Maxilofacial se trabaja con esta filosofía para maximizar la biocompatibilidad, favorecer la tolerancia entre tejido donante y receptor y evitar así cualquier rechazo.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com