Què és i com es tracta la Mossegada Oberta?

La mossegada oberta és una alteració facial que es defineix per la impossibilitat de tancar les dents frontals o posteriors. És a dir, no existeix el contacte entre les dents anteriors o posteriors de l’arcada superior amb les anteriors o posteriors de la inferior.

L’estètica en els casos de mossegada oberta queda afectada, però, sobretot, és la funcionalitat el factor que en queda més perjudicat: el pacient no pot fer correctament cap de les funcions bàsiques masticatòries ni fonatòries.

L’única solució efectiva per corregir la mossegada oberta és la cirurgia ortognàtica acompanyada d’un tractament d’ortodòncia. Hi ha alguns casos de mossegada oberta dental que amb una correcció ortodòntica es podrien solucionar, però la majoria d’ells requereixen un tractament quirúrgic.

Així, la cirurgia ortognàtica que es realitzarà sempre serà bimaxil·lar per posicionar correctament les dues arcades, la de la mandíbula i el maxil·lar, habitualment realitzant moviments de rotació i translació.

L’estètica facial d’aquests pacients millora després de la cirurgia, però, sobretot, és la recuperació de la funcionalitat el que realment motiva el pacient amb mossegada oberta a realitzar-se la cirurgia ortognàtica.

BARCELONA:
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona
Tel: 933 933 185 - Fax: 933 933 085
secretaria@institutomaxilofacial.com

VALENCIA:
Hospital Quirónsalud de Valencia, en la consulta 4,
ubicada en la calle Artes Gráficas, 4.
Tel: 648 035 521
coordinacionvalencia@institutomaxilofacial.com