Què és la Cirurgia Ortognàtica?

La cirurgia ortognàtica, del grec orthos, "recte" i gnathos, "mandíbula", és una intervenció quirúrgica que s'encarrega de corregir les deformitats dento-crani-maxil·lofacials mitjançant moviments ossis maxil·lars i mandibulars, per aconseguir l'equilibri perfecte entre totes les característiques facials del pacient.

Aquest tipus d'alteracions facials apareixen a la fase de creixement dels pacients, s'estabilitzen al final de la mateixa, i poden causar problemes com apnea del son, trastorns de l'ATM, problemes de maloclusió o falta d'harmonia esquelètica, entre d'altres.

Cirurgia Ortognàtica

La cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica ha de ser realitzada per un cirurgià maxil·lofacial, l'únic especialista indicat per tractar tant els ossos com els teixits tous de l'àrea facial. Hi ha tres tipus de cirurgia ortognàtica:

  • Cirurgia Maxil·lar
  • Cirurgia Mandibular
  • Cirurgia Maxilo-mandibular, també anomenada cirurgia bimaxil·lar

Cirurgia ortognàtica del MAXIL·LAR

La cirurgia ortognàtica del maxil·lar es realitza per col·locar el maxil·lar en la posició correcta de manera que es pugui aconseguir l'harmonia facial i, el més important, una recuperació de la funcionalitat d'aquest os, clau per mastegar, respirar i parlar.

Aquest procediment es realitza per corregir diverses deformitats facials, com el prognatisme mandibular o Classe 3, mossegada oberta o somriure gingival.

La cirurgia ortognàtica del maxil·lar consisteix en un tall de l'os maxil·lar anomenat Osteotomia Le Fort I, que permet l'avanç, retrusió, allargament, escurçament o rotació de l'os maxil·lar. Una vegada que la mandíbula està en la posició desitjada, es fixa en el seu lloc amb plaques de titani, un material completament biocompatible.

Aquest procediment es realitza al nostre centre amb un enfocament mínimament invasiu en aproximadament 40 minuts de temps quirúrgic.

Cirurgia ortognàtica MANDIBULAR

La cirurgia ortognàtica d'avanç mandibular és un tractament necessari quan les persones tenen una mandíbula petita i retreta respecte al maxil·lar, una condició coneguda com retrognatia o classe 2.

Aquest tipus de malformació afecta especialment l'harmonia de la part inferior de la cara i causa diversos problemes funcionals com pot ser l'apnea del son.

La cirurgia d'avançament mandibular es fa mitjançant una osteotomia sagital bilateral, que consisteix en un tall a cada costat de l'os de la mandíbula, un avanç del mateix i fixació de l'os en la nova posició mitjançant plaques de titani, un material completament biocompatible. És un procediment senzill que pren una mitjana de 30 minuts de temps quirúrgic.

Cirurgia ortognàtica Maxilo-MANDIBULAR

En la majoria dels pacients de cirurgia ortognàtica, cal reposicionar el maxil·lar i la mandíbula per aconseguir una correcta oclusió i harmonia facial, aquest procediment es coneix com a cirurgia maxilomandibular, o cirurgia ortognàtica bimaxil·lar.

La cirurgia ortognàtica bimaxil·lar serveix per tractar les següents malformacions: Classe 2, Classe 3, asimetria facial, o mossegada oberta, entre d'altres, quan una cirurgia monomaxilar no és suficient per reparar els problemes del pacient.

Gràcies al nostre sistema de planificació 3D i el nostre enfocament mínimament invasiu, una cirurgia maxilomandibular en Institut Maxil·lofacial pren entre 90 i 120 minuts, i el pacient pot marxar a casa el dia després de la intervenció.

Cirurgia ortognàtica VS. CIRURGIA ORTOFACIAL


El terme "cirurgia ortofacial" és cada vegada més comú en els mitjans especialitzats i divulgatius. Encara que cirurgia ortognàtica i cirurgia ortofacial puguin utilitzar-se per referir-se al mateix procediment, la diferència està en l'enfocament:

La cirurgia ortognàtica és un procediment quirúrgic que se centra principalment en aconseguir la correcta funció del complex maxilo-mandibular, mentre que la cirurgia ortofacial implica un enfocament holístic en el qual la funció i l'estètica van de la mà, i on es pren en consideració tota la cara en el seu conjunt.

Aquest canvi de paradigma es deu principalment als avenços mèdics i les noves tecnologies:
- d'una banda, el desenvolupament de tècniques quirúrgiques mínimament invasives, que són menys traumàtiques per al pacient i en redueixen els temps quirúrgics.
-per altra banda els avenços tecnològics aplicats a la planificació de les cirurgies (programaris de planificació 3D, models virtuals, bisturí piezoelèctric, etc.) permeten una planificació més precisa i previsible i una execució ràpida i lliure de complicacions.

Així, en poques paraules, la cirurgia ortognàtica és un procediment funcional, i la cirurgia ortofacial va un pas més enllà, buscant l'equilibri ideal entre funció i estètica. Per a això, en una cirurgia ortofacial a més d'abordar el maxil·lar i la mandíbula dels pacients, en el procés de planificació, el cirurgià també estudia els canvis que es produiran en altres parts de la cara arran de la intervenció, i es plantegen procediments complementaris per atenuar-les (en cas de ser indesitjats) o harmonitzar el 'nou' terç inferior de la cara amb la resta de la cara amb procediments com:
- mentoplàstia
- rinoplàstia
- septoplàstia
- otoplàstia
- lífting cervical o facial
- farcits facials
- blefaroplàstia
- cantopexia
- extracció de boles de Bichat
- etc.

En Institut Maxil·lofacial som pioners en utilitzar l'enfocament ortofacial gràcies a la investigació de l'equip liderat pel nostre director, el Prof. Federico Hernández Alfaro.

TIPUS DE MALOCLUSIÓ

Quan hi ha una discrepància entre la posició de l'os maxil·lar i la mandíbula, es dóna el que es coneix com maloclusió (una mossegada defectuosa) que pot ser de diferents tipus:

-Classe 2: també coneguda com retrognatia o retrognatismo, mandibular o prognatisme maxil·lar. Es dóna quan el maxil·lar està avançat respecte a la mandíbula.

-Classe 3: també coneguda com prognatisme mandibular. Es dóna quan la mandíbula està avançada respecte al maxil·lar.

-Asimetria facial: quan una banda, o una part d'un costat de la cara està descompensat pel que fa a l'altre.

-Somriure gingival: quan es mostra un excés de teixit gingival (o geniva) al somriure

 

 

Les deformitats anteriors poden venir acompanyades per altres problemes de maloclusió com paladar estret, mossegada oberta, mossegada creuada, mossegada vora a vora, sobremossegada o apinyament dental.

Ortodòncia y Cirurgia Ortognàtica

Ortodòncia i cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica manté una relació estreta amb l’ortodòncia. Així, la correcció de les deformitats dentocraniomaxil·lofacials és una tasca sempre en equip entre l’ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial.

En l’esquema de tractament convencional, ortodòncia-cirurgia ortognàtica-ortodòncia, la missió de l’ortodòncia prequirúrgica és eliminar les compensacions dentals existents i facilitar al cirurgià una estructura estable i adequada entre les arcades superior i inferior per poder dur a terme els moviments esquelètics previstos. Per la seva banda, l’ortodòncia postquirúrgica és essencial per establir una adequada oclusió final.

Els cirurgians maxil·lofacials de l’Institut Maxil·lofacial estan coordinats amb els millors ortodoncistes del país. Durant el tractament d’un cas susceptible de cirurgia ortognàtica, tots dos professionals, cirurgià maxil·lofacial i ortodoncista, s’asseguren de conèixer els aspectes essencials de diagnosi i tractament. A més, han de coincidir plenament pel que fa al tractament proposat i en la manera que es farà, a fi que el pacient l’accepti amb confiança plena.

per què triar l'Institut Maxilofacial?

Quan un pacient candidat a la cirurgia ortognàtica acudeix a l’Institut Maxil·lofacial l’equip mèdic fa una anàlisi completa de la seva cara. Se n’estudien de manera exhaustiva tots els elements que la formen: mandíbulamaxil·larossos zigomàticsnasregions orbitàriesdents i tots els teixits tous que recobreixen l’esquelet facial i la regió cervical.

De la mateixa manera que tots aquests components formen un conjunt indivisible, el cirurgià maxil·lofacial també ha de valorar conjuntament la morfologia i la funció. Així, quan es vulgui harmonitzar una cara, cal avaluar de manera holística tot el complex dentocraniomaxil·lofacial amb els seus diferents elements tant estètics com funcionals. Els professionals de l’Institut Maxil·lofacial conceben la funcionalitat i l’estètica com un tot.

Líder mundial en cirurgia ortognàtica

El Dr. Federico Hernández Alfaro i el seu equip han creat protocols que permeten realitzar alguns procediments de cirurgia ortognàtica com la cirurgia ortognàtica d’avanç mandibular, la SARPESurgically Assisted Rapid Palatal Expansion– o la mentoplàstia sota anestèsia local i sedació sense ingrés hospitalari.

Els pacients tornen a casa al cap de dues hores d’una cirurgia que dura uns trenta minuts de mitjana. L’experiència postquirúrgica del pacient millora extraordinàriament respecte a la tècnica convencional amb anestèsia general i ingrés hospitalari: el temps quirúrgic s’escurça substancialment, el trauma quirúrgic és inexistent i la recuperació, immediata.

L’Institut Maxil·lofacial és l’únic centre que duu a terme aquesta tècnica a Espanya i un dels dos que la practica a escala mundial. El Dr. Hernández Alfaro ho explica en els seus dos articles publicats respectivament el 2002 i el 2010: The sagittal mandibular osteotomy under local anesthesia and intravenous sedation: Four years of multicenter experience i Minimally Invasive Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion With Limited Approach Under Sedation: A Report of 283 Consecutive Cases.

Un equip mèdic
Multidisciplinar i professional
Un equip mèdic
Amb activitat docent i contínua formació
Líder en avanços tecnològics
Aplicats a la cirurgia oral i maxil·lofacial
Més de 150 casos de cirurgia ortognàtica
Operats cada any

Vídeos explicatius

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com