Què és la Cirurgia Ortognàtica?

La cirurgia ortognàtica, del grec orthos, “recte”, i gnathos, “mandíbula”, és una intervenció quirúrgica que s’encarrega de corregir les deformitats dentocraniomaxil·lofacials per aconseguir l’equilibri perfecte entre tots els trets facials del pacient. Aquesta mena d’alteracions facials apareixen a la fase de creixement de la persona i s’estabilitzen quan aquesta s’acaba.

Cirurgia Ortognàtica

La cirurgia ortognàtica

Quan un pacient candidat a la cirurgia ortognàtica acudeix a l’Institut Maxil·lofacial l’equip mèdic fa una anàlisi completa de la seva cara. Se n’estudien de manera exhaustiva tots els elements que la formen: mandíbula, maxil·lar, ossos zigomàtics, nas, regions orbitàries, dents i tots els teixits tous que recobreixen l’esquelet facial i la regió cervical.

De la mateixa manera que tots aquests components formen un conjunt indivisible, el cirurgià maxil·lofacial també ha de valorar conjuntament la morfologia i la funció. Així, quan es vulgui harmonitzar una cara, cal avaluar de manera holística tot el complex dentocraniomaxil·lofacial amb els seus diferents elements tant estètics com funcionals. Els professionals de l’Institut Maxil·lofacial conceben la funcionalitat i l’estètica com un tot.

 

Ortodòncia i cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica manté una relació estreta amb l’ortodòncia. Així, la correcció de les deformitats dentocraniomaxil·lofacials és una tasca sempre en equip entre l’ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial.

En l’esquema de tractament convencional, ortodòncia-cirurgia ortognàtica-ortodòncia, la missió de l’ortodòncia prequirúrgica és eliminar les compensacions dentals existents i facilitar al cirurgià una estructura estable i adequada entre les arcades superior i inferior per poder dur a terme els moviments esquelètics previstos. Per la seva banda, l’ortodòncia postquirúrgica és essencial per establir una adequada oclusió final.

Els cirurgians maxil·lofacials de l’Institut Maxil·lofacial estan coordinats amb els millors ortodoncistes del país. Durant el tractament d’un cas susceptible de cirurgia ortognàtica, tots dos professionals, cirurgià maxil·lofacial i ortodoncista, s’asseguren de conèixer els aspectes essencials de diagnosi i tractament. A més, han de coincidir plenament pel que fa al tractament proposat i en la manera que es farà, a fi que el pacient l’accepti amb confiança plena.

Ortodòncia y Cirurgia Ortognàtica

Líder mundial en cirurgia ortognàtica

El Dr. Federico Hernández Alfaro i el seu equip han creat protocols que permeten realitzar alguns procediments de cirurgia ortognàtica com la cirurgia ortognàtica d’avanç mandibular, la SARPESurgically Assisted Rapid Palatal Expansion– o la mentoplàstia sota anestèsia local i sedació sense ingrés hospitalari.

Els pacients tornen a casa al cap de dues hores d’una cirurgia que dura uns trenta minuts de mitjana. L’experiència postquirúrgica del pacient millora extraordinàriament respecte a la tècnica convencional amb anestèsia general i ingrés hospitalari: el temps quirúrgic s’escurça substancialment, el trauma quirúrgic és inexistent i la recuperació, immediata.

L’Institut Maxil·lofacial és l’únic centre que duu a terme aquesta tècnica a Espanya i un dels dos que la practica a escala mundial. El Dr. Hernández Alfaro ho explica en els seus dos articles publicats respectivament el 2002 i el 2010: The sagittal mandibular osteotomy under local anesthesia and intravenous sedation: Four years of multicenter experience i Minimally Invasive Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion With Limited Approach Under Sedation: A Report of 283 Consecutive Cases.

Un equip mèdic
Multidisciplinar i professional
Un equip mèdic
Amb activitat docent i contínua formació
Líder en avanços tecnològics
Aplicats a la cirurgia oral i maxil·lofacial
Més de 150 casos de cirurgia ortognàtica
Operats cada any

Vídeos explicatius

BARCELONA:
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona
Tel: 933 933 185 - Fax: 933 933 085
secretaria@institutomaxilofacial.com

VALENCIA:
Hospital Quirónsalud de Valencia, en la consulta 4,
ubicada en la calle Artes Gráficas, 4.
Tel: 648 035 521
coordinacionvalencia@institutomaxilofacial.com