Dents en un Dia o Dents Immediates

Els especialistes en implantologia de l’Institut Maxil·lofacial decideixen, després de fer l’estudi clínic i radiològic necessari, els casos que són candidats a la nova tècnica coneguda com “dents en un dia o dents immediates”.

Aquest mètode consisteix a col·locar, el mateix dia de la intervenció, l’implant dental i la seva corona de manera simultània. D’aquesta manera, es redueixen considerablement els temps de tractament. La qualitat de l’os del pacient i de l’implant dental i l’experiència del cirurgià maxil·lofacial són claus per a l’èxit d’aquesta nova tècnica.

Els avantatges de les dents en un dia o immediates

Així, aquesta nova metodologia aporta múltiples avantatges:

  • Els temps d’espera entre la col·locació de l’implant dental i la rehabilitació protèsica es redueixen de 5 o 6 mesos a un dia.
  • Els resultats estètics i funcionals són immediats.
  • Es realitzen menys intervencions que en el procés de col·locació d’implants dentals convencional i, per tant, les visites amb l’especialista també es redueixen considerablement.
  • La intervenció quirúrgica en aquests casos és molt menys invasiva.
  • El postoperatori és menys dolorós i més curt.
  • Els resultats són perdurables en el temps.
  • El tractament és molt menys costós.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com