Extracció dels Queixals del Seny

Els queixals del seny o cordals són els últims dents en erupcionar, apareixent normalment en el període entre els 15 i 30 anys.

Depenent de la seva posició, els cordals es classifiquen en:

• Cordals mesio-angulats (tenen una inclinació cap endavant)

• Disto-angulats (amb inclinació cap a enrere)

• Verticals

• Horitzontals

També poden classificar-se pel seu grau d'erupció en:

CORDAL NO ERUPCIONAT és la dent que no ha perforat la mucosa oral i no s'observa clínicament en la cavitat oral, és a dir, quan no hi ha queixals del seny.

CORDALS ERUPCIONATS (quan han sortit totalment) la corona està completament fora de la geniva i l'arrel s'ubica en l'os.

Les possibles complicacions amb els cordals erupcionats es donen quan no hi ha espai suficient i els queixals erupcionen en una posició molt posterior, causant que ens mosseguem la geniva al mastegar, o que sigui molt difícil realitzar la higiene d'aquestes peces.

CORDALS SEMI-ERUPCIONATS (han sortit parcialment) En aquests casos el més comú és que quedi un espai entre la corona i la geniva, on es colen restes de menjar que poden provocar infeccions.

Aquestes infeccions afecten la geniva que envolta la mola, causant inflamació i dolor; i si no es tracta a temps, la infecció pot estendre a l'os, amb conseqüències molt més greus.

CORDALS INCLOSOS (la dent que roman totalment dins de l'os) La inclusió de la dent pot ser: ectòpica (si la dent es troba en una posició anòmala però prop del seu lloc) o heterópica (si es troba en una posició anòmala i allunyada de la seva lloc). El terme "queixals del seny inclosos" engloba també la retenció i la impactació.

o Una dent impactada fa referència al fet que la dent està parcialment o totalment no erupcionat i col·locat contra un obstacle (un altre dent, l'os, teixit tou o un tumor) que impossibilita la seva erupció normal.

o Una dent retinguda és la detenció parcial o total de l'erupció fisiològica de la dent.

Els queixals del seny inclosos i són una aflicció molt comú entre la població, que sovint passa desapercebuda perquè en molts casos no presenten dolor ni causen cap problema, però, els cordals inclosos poden provocar diversos problemes, com ara:

  • Malposicions dentàries: desplaçament de les peces dentàries a causa de la pressió que exerceixen els cordals en intentar sortir. És molt important extreure els cordals abans que es produeixi, per evitar haver de recórrer a un tractament d'ortodòncia.
  • Rizòlisi: Els cordals exerceixen pressió sobre els queixals veïnes, afectant l'arrel o la corona d'aquestes i arribant a provocar la seva pèrdua.
  • Quists: Els cordals inclosos queden atrapats en un sac fol·licular, que pot omplir-se de líquid, augmentant la pressió i provocant quists o fins i tot tumors (en casos extrems)

Independentment de la tipologia de queixal del seny o cordal, la recomanació de qualsevol cirurgià maxil·lofacial és l'extirpació, ja que una extracció primerenca del queixal del judici evita complicacions greus com les de danyar les dents veïns o els nervis facials.

 

En Institut Maxilofacial, els nostres cirurgians són especialistes en casos complexos de impactació de cordals, i per a major conveniència dels nostres pacients, en aquest tipus de tractaments treballem amb les companyies asseguradores més consolidades:

Experiències de pacients

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com