Tractament dels Traumatismes Facials

Un traumatisme facial implica tant les fractures dels teixits tous de la cara com, per exemple, les cremades, laceracions i contusions, com també les dels teixits durs, com les fractures a la mandíbula o el maxil·lar, en els malars o sobre l’arc zigomàtic, al nas, a les òrbites dels ulls i a les dents.

En la població infantil, el traumatisme facial més freqüent sol ser la fractura al nas, a l’os malar i mandibular i les ferides a la pell. En canvi, en els adults els traumatismes facials acostumen a ser més severs, normalment causats per accidents de trànsit o esportius i per agressions. Així, en aquests casos, es poden presentar fractures aïllades en qualsevol part de l’estructura facial o el que es coneix com un traumatisme panfacial, que afecta diversos o tots els ossos de la cara i que, per això, es considera el traumatisme facial més greu de tots.

Els traumatismes facials a l’Institut Maxil·lofacial

Davant d’un traumatisme facial, llevat de casos aïllats amb ferides lleus, el pacient afectat ha d’acudir immediatament a un centre especialitzat de cirurgia maxil·lofacial. El maneig de les fractures facials per un equip especialitzat és primordial per assegurar una correcta reducció i fixació de les fractures. A l’Institut Maxil·lofacial es realitzen tècniques mínimament invasives que permeten restablir la lesió i retornar tant l’estètica com les funcions afectades.

La planificació 3D i els traumatismes facials

L’Institut Maxil·lofacial és pioner en la incorporació de tecnologia de diagnòstic 3D. El software especialitzat en cirurgia maxil·lofacial és una eina ideal per estudiar qualsevol cas de traumatisme facial. La reconstrucció virtual en tres dimensions permet al cirurgià identificar la lesió o fractura, planificar-ne la reconstrucció al mil·límetre i, per tant, anticipar la cirurgia real al quiròfan.

La representació 3D del traumatisme facial mostra perfectament qualsevol fractura o lesió dels teixits durs i tous.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com