Què és l'Estètica Dental?

L’estètica dental és aquella especialitat de l’odontologia que s’encarrega de proporcionar harmonia i bellesa al somriure.

Quan es descriu un “somriure bonic” s’han de tenir en compte tres components que el defineixen: els llavis, les genives i les dents. Tots ells s’han d’analitzar en conjunt per l’especialista en estètica dental per obtenir l’equilibri desitjat en els resultats.

La millora estètica dels llavis es realitza mitjançant tècniques de cirurgia estètica facial i la de les genives, amb tècniques periodontals.

El tractament de les dents és la part més delicada del disseny del somriure. És important analitzar-ne la forma, la mida i el color per oferir a cada persona resultats que siguin estèticament agradables i alhora naturals. Els tractaments més comuns són les facetes dentals i l’emblanquiment dental. A part d’aquests procediments, dins de l’estètica dental també s’engloben aquelles tècniques de rehabilitació oral necessàries per millorar el somriure i el Digital Smile Design com el mecanisme digital per planificar i facilitar la feina de l’especialista i augmentar la confiança en el pacient.

Què és l'estètica dental?

LABIOS

Los labios son el elemento que enmarca la sonrisa. La mejora estética de los labios se realiza mediante técnicas de cirugía estética facial y tratamientos reversibles diseñados para mejorar el grosor y posición en sonrisa de los labios.

ENCÍAS

El tamaño y color de las encías es un elemento clave para la sonrisa, por ello, su alineamiento y acondicionamiento es fundamental en un diseño bonito y natural.
Las encías deben presentar un largo adecuado, y un color saludable, además de una forma arqueada en perfecta alineación con las piezas dentales. Existen diversas técnicas periodontales indicadas para cubrir las raíces de los dientes de los pacientes cuando éstos parecen demasiado largos.

DIENTES

El tratamiento de los dientes es la parte más delicada del diseño de la sonrisa. Es importante analizar la forma, el tamaño y el color para ofrecer a cada persona resultados que sean estéticamente agradables y a la vez naturales.

Los tratamientos más comunes son las carillas dentales y el blanqueamiento dental. A parte de estos procedimientos, dentro de la estética dental también se engloban aquellas técnicas de rehabilitación oral necesarias para mejorar la sonrisa y el Digital Smile Design como el mecanismo digital para planificar y facilitar el trabajo del especialista y aumentar la confianza en el paciente.

video

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com