Per què Planificació 3D?

Des de l’última dècada aproximadament, s’ha produït en el camp diagnòstic i terapèutic de la cirurgia ortognàtica un canvi de paradigma gràcies als avenços tecnològics. L’Institut Maxil·lofacial se situa a l’avantguarda d’aquesta revolució, per tal com és el primer centre europeu a introduir la planificació tridimensional de les cirurgies.

Mitjançant la introducció de l’escàner intraoral de superfície, el CBCT o escàner de feix cònic de baixa radiació i els softwares 3D d’última generació, es poden fer anàlisis de cada cas amb una precisió mil·limètrica.

planificació 3d
planificació 3d

Així, el cirurgià pot anticipar, planificar i simular una cirurgia virtual abans de la cirurgia real al quiròfan i, fins i tot, compartir prèviament els resultats virtuals amb el pacient per incrementar-ne la seguretat i la satisfacció sobre els resultats. D’aquesta manera, s’aconsegueix, d’una banda, eliminar els errors i imprevistos al quiròfan i, de l’altra, reduir el temps quirúrgic i el trauma postoperatori sobre el pacient.

Els +250 casos de cirurgia ortognàtica que l’Institut Maxil·lofacial opera de mitjana cada any es planifiquen minuciosament en aquest entorn virtual 3D. Aquests són els articles publicats pel Dr. Federico Hernández Alfaro i el seu equip sobre el tema: New protocol for threedimensional surgical planning and CAD/CAM splint generation in orthognathic surgery: an in vitro and in vivo study3D planning in orthognathic surgery: CAD/CAM surgical splints and prediction of the soft and hard tissues results – Our experience in 16 cases i Planificación virtual y diseño de férulas CAD/CAM en cirugía ortognática: ¿una nueva era?

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com