Transtorns i Tractaments de l'ATM

L’articulació temporomandibular o ATM és l’articulació formada per la part superior de la mandíbula i l’os temporal del crani. Aquest os actua com una frontissa lliscant i, de vegades, pot presentar problemes a causa de la complexitat dels moviments que realitza.

Hi ha tres tipus de trastorns de l’ATM:

 • El dolor miofascial que produeix dolor en els músculs que controlen els moviments de la mandíbula.
 • Una asimetria interna causada per un disc desplaçat, per la mandíbula dislocada o per lesions del còndil.
 • Alteracions degeneratives i inflamatòries de l’ATM.

Les causes dels trastorns de l’ATM

Les causes més freqüents que poden provocar els trastorns de l’ATM són diverses:

 • El bruxisme.
 • L’estrès o l’ansietat.
 • Una lesió a la mandíbula o a l’ATM.
 • Un cert desgast en el disc o el cartílag de l’ATM.
 • Una afectació per artritis reumatoide o gota.
 • Altres malalties que causin inflamació a la mandíbula.

Els símptomes

Els símptomes següents podrien indicar que es pateix un trastorn de l’articulació temporomandibular:

 • Dolor de mandíbula, cara o coll.
 • Dolor en un costat del cap, que s’incrementa quan se serren les dents.
 • Moviment limitat o bloqueig de la mandíbula.
 • Dolor i rigidesa en els músculs de la mandíbula.
 • Dificultat per mastegar.

Los síntomas

Los siguientes síntomas podrían indicar que se sufre un trastorno de la articulación temporomandibular:

 • Dolor de mandíbula, cara o cuello.
 • Dolor en un lado de la cabeza, que incrementa cuando se aprietan los dientes.
 • Movimiento limitado o bloqueo de la mandíbula.
 • Dolor y rigidez en los músculos de la mandíbula.
 • Dificultad para masticar.

Els tres tipus de tractament que es duen a terme a l’Institut Maxil·lofacial

 • El tractament conservador: aquest tipus de tractament es realitza quan les alteracions en l’articulació temporomandibular són lleus i transitòries. L’equip de l’Institut Maxil·lofacial ofereix:
  • Teràpies amb fèrules d’estabilització personalitzades.
  • Sessions de fisioteràpia per reeducar tots aquells hàbits nocius com el bruxisme o les postures errònies i afavorir, així, tot el sistema articular del crani. Les tècniques utilitzades són el massatge i l’estirament de la musculatura cervical i de la cara, la mobilització mitjançant exercicis a la llengua, el treball de la postura, de la respiració i exercicis facials de relaxació.
 • El tractament quirúrgic: a l’Institut Maxil·lofacial s’opta sempre per una cirurgia maxil·lofacial mínimament invasiva:
  • Una artrocentesi per eliminar totes les partícules microscòpiques mitjançant un rentat de l’articulació.
  • Una artroscòpia per examinar l’articulació temporomandibular, retirar el teixit inflamatori i manipular les estructures. Gràcies a un abordatge davant de l’orella es pot introduir una càmera intraarticular o artroscopi que permet que el cirurgià maxil·lofacial visualitzi la zona anatòmica mentre hi intervé.
  • Quan el problema en l’articulació és greu i no hi ha mesures conservadores per intervenir-lo, se substitueix l’articulació danyada per una pròtesi similar a les utilitzades en altres articulacions del cos.

El tratamiento quirúrgico: en el Instituto Maxilofacial se opta siempre por una cirugía maxilofacial mínimamente invasiva: Una artrocentesis para eliminar todas las partículas microscópicas mediante un lavado de la articulación.

 

Cuando el problema en la articulación es grave y no existen medidas conservadoras para intervenirlo, se sustituye la articulación dañada por una prótesis similar a las utilizadas en otras articulaciones del cuerpo.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com