Com funcionen les Fèrules d'Avanç Mandibular?

Les fèrules d’avanç mandibular constitueixen un element diagnòstic i també una solució temporal per als casos lleus i moderats d’apnea del son. És una fèrula que provoca l’avanç de la mandíbula, de la llengua i els teixits tous i, amb aquest moviment, s’aconsegueix l’eixamplament de les vies aèries. L’avanç mandibular que provoquen aquestes fèrules el regula sempre el cirurgià maxil·lofacial.

El disseny de les fèrules d’avanç mandibular és molt senzill: es prenen les mesures anatòmiques del pacient i es realitzen les impressions dentals de les seves arcades dentals, del maxil·lar i la mandíbula, cosa que simula un avanç mandibular.

Amb aquest tipus de dispositius s’aconsegueixen certes millores a curt termini:

  • Es redueixen les interrupcions del son i la qualitat de vida durant el dia millora.
  • La intensitat del ronc disminueix.

Ara bé, l’ús d’aquestes pròtesis a llarg termini podria provocar alteracions en la manera de mossegar i deteriorament de l’articulació temporomandibular.

Per això, a l’Institut Maxil·lofacial s’han desenvolupat procediments i tècniques com la cirurgia ortognàtica d’avanç mandibular, maxil·lar o bimaxil·lar que poden curar de manera immediata i definitiva aquest problema.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com