Què són els cordals impactats?

Els cordals, o queixals del seny inclosos són una aflicció molt comú entre la població, que sovint passa desapercebuda perquè en molts casos no presenten dolor ni causen cap problema en principi, però, poden arribar a tenir greus conseqüències.

Els queixals del seny inclosos es donen quan la dent que roman totalment dins de l'os. Si la dent es troba en una posició incorrecta però a prop del seu lloc, parlem d'una inclusió ectòpica, o si la peça es troba en una posició incorrecta i allunyada del seu lloc, llavors és una inclusió heterópica.

El terme "queixals del seny inclosos" engloba també els queixals del judici impactats, una situació que es dóna quan la mola està parcialment o totalment no erupcionada i al mateix temps col·locat contra un obstacle (un altre dent, l'os, teixit tou o un tumor ) que impossibilita la seva erupció normal.

És important fer-se visites de control a partir dels 15 anys per monitoritzar la posició dels queixals del judici, i valorar una possible extracció quan es detecta una situació de impactació.

Compartir
Com d'útil t'ha semblat aquest article?
1/5 - (1 vote)

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com