El Digital Smile Design és un disseny digital del somriure mitjançant l'estudi de la relació que hi ha entre les dents, les genives, i els llavis del pacient per, a partir d'aquí, planificar el seu tractament virtualment. Aquesta tècnica neix com a resposta a un nou pacient amb demandes i expectatives estètiques molt més exigents,...