Qué són les Pròtesis Sobre Implants?

A l’Institut Maxil·lofacial s’ofereixen tot tipus de restauracions sobre implants dentals confeccionades mitjançant tecnologia CAD-CAM (Computer-Aided Design and Manufacturing) que asseguren una alta qualitat dels tractaments amb pròtesis dentals.

Després d’una planificació personalitzada a les característiques de cada pacient, es procedeix al disseny per ordinador de la futura pròtesi dental. Un cop obtinguda l’estètica i funció desitjada, se sol·licita la finalització d’aquesta pròtesi.

Les pròtesis sobre implants dentals es poden classificar en:

  • Pròtesis unitàries: Són aquelles que substitueixen l’absència d’una única dent imitant l’estètica natural en harmonia amb les dents veïnes.
  • Pròtesis parcials: Són aquelles en què se substitueix més d’una dent de manera fixa recuperant la funció i l’estètica perduda.
  • Pròtesis totals: Són aquelles pròtesis que tenen com a funció rehabilitar tota la boca quan hi falten totes les dents d’una o de les dues arcades. En funció de cada cas, aquestes pròtesis poden ser totalment fixes (requereixen de 6 a 8 implants dentals) o en cas contrari, amovibles (requereixen de 2 a 4 implants dentals) i amb la possibilitat de ser retirades pel pacient per a la seva millor higiene bucal. L’elecció d’una o altra s’haurà de personalitzar en cada cas.

Els materials que s’utilitzen a l’Institut Maxil·lofacial per a la realització de pròtesis sobre implants són ceràmiques d’última generació que garanteixen l’obtenció d’una estètica immillorable en els resultats.

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com