Carilles dentals: porcellana o composite?

Conegudes també com facetes dentals, les carilles dentals són bàsicament unes làmines cosmètiques molt primes que cobreixen la part visible de la dent. La seva funció és principalment estètica, i permeten corregir:

dents trencades
dents separats
Dents petites o grans
Dents mal posicionades
Problemes de coloració (tincions, dents grocs o machados, etc.)

Quant als materials, el Composite és una barreja de resines compostes biocompatibles amb les que podem imitar l'aspecte d'una dent natural i les propietats, tant físiques, com funcionals, són molt semblants a les del propi esmalt de les dents. La porcellana o ceràmica, d'altra banda, pot presentar un aspecte encara més natural, i és un material més dur i resistent, que es manté per més temps que els composites.

Característiques de les facetes de porcellana vs. compòsit:

Tot i que les carilles dentals poden ser utilitzades en gairebé qualsevol pacient, hi ha casos on no es recomanen, per exemple quan el pacient és bruxista o presenta un apinyament sever de les dents. El seu especialista podrà valorar cada cas i fer les recomanacions necessàries tant per a la seva col·locació com per al seu bon manteniment.

Compartir
Com d'útil t'ha semblat aquest article?
3/5 - (2 votes)

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com