Què és la Cirurgia Estètica Facial?

La belleza facial viene determinada por distintos factores como las preferencias personales, los rasgos raciales y las tendencias culturales, entre otros. Por esta razón, los especialistas del Instituto Maxilofacial, han investigado y desarrollado durante muchos años distintas técnicas para lograr una simetría y armonía facial de acuerdo con los cánones de belleza universales.

En Què Consisteix La Cirurgia Estètica Facial?

La bellesa facial ve determinada per diferents factors com les preferències personals, els trets racials i les tendències culturals, entre d’altres. Per aquesta raó, els especialistes de l’Institut Maxil·lofacial han investigat i desenvolupat durant molts anys diferents tècniques per aconseguir una simetria i harmonia facial d’acord amb els cànons de bellesa universals.

Els procediments d’estètica facial es realitzen tant per combatre els primers símptomes del pas dels anys, com també per modificar algun tret facial que no harmonitzi amb la resta de la cara.

Així, els procediments principals que realitzem per prevenir i allargar els efectes de l’envelliment facial són:

I, d’altra banda, alguns tractaments centrats especialment a realçar l’harmonia i simetria facial:

Tot aquest tipus de tractaments són mínimament invasius, és a dir, no deixen rastre de cicatrius i, a més, els postoperatoris són ràpids, còmodes i poc dolorosos.

En Què Consisteix La Cirurgia Estètica Facial?

Vídeos explicatius

FACIAL SURGERY, S.L.P.
Centro Médico Teknon
Carrer Vilana, 12 (Off. 185)
08022 - Barcelona, Espanya
Tel: 933 933 185
atencionpaciente@institutomaxilofacial.com